Tag: smierć

Wiara i religia

Pogrzeb, to nasza spe­cjal­ność

by:

Na rynku pogrze­bowym ist­nieje wiele firm, które niczym zwy­kłe przed­się­bior­stwa rywa­li­zują mię­dzy sobą o klienta. Jak­kol­wiek, to dziw­nie brzmi kon­ku­ren­cja na rynku usług pogrze­bo­wych jest bar­dzo duża. …

Wiara i religia

Jak przewieźć zwłoki z zagranicy?

by:

Śmierć najbliższych, nigdy nie bywa łatwa. Pustka w sercu, pusty fotel, w którym ta osoba często przesiadywała i wciąż unoszący się zapach w domu. Dodatkowym problemem …